חדשות היום
Peerles 800×100
ELAL 800×100
S&P 800×100
Shlomo Artzi 800×100
Shlomo
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017
צילום: CIJnews
צילום: CIJnews

ביום ראשון – הפגנה בטורונטו בעד חופש הביטוי

פעילים למען חופש הביטוי מתכננים לערוך הפגנה נגד הצעת ההחלטה 103 המוכרת בשם הצעת ההחלטה נגד האיסלאמופוביה ביום ראשון (19.3.17) בשעה 12 בכיכר נתן פיליפס.

הצעת ההחלטה שהוגשה ע"י חברת הפרלמנט הליברלית איקרא ח'אלד דורשת מהממשלה לגנות את האיסלאמופוביה ושאר הביטויים של גזענות שיטתית ואפליה דתית תוך התייחסות לעצומה שאושרה ע"י הפרלמנט הקובעת במשתמע, כי ייחוס טרור לאסלאם הוא בגדר איסלאמופוביה.

המתנגדים להצעה טוענים, כי היא תוביל למדיניות אשר תגדיר עבירה פלילית כל ביקורת כלפי האסלאם ותדכא את חופש הביטוי. הצעת החלטה דומה בנוסחה בה הושמטה המילה איסלאמופוביה סוכלה בידי הרוב הפרלמנטרי הליברלי. ראש הממשלה ג'סטין טרודו סירב לשנות את נוסח הצעת ההחלטה על פי הצעת שר המשפטים לשעבר ארווין קוטלר שגרס, כי ראוי להחליף את המילה איסלאמופוביה בקנאות נגד מוסלמים.

Buzaker 600×100
ELAL 600×100
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017

אודות מערכת CIJnews

מערכת CIJnews
אתר החדשות CIJnews פונה לקהילה הישראלית והיהודית בקנדה, והוא נועד לשמש קול עצמאי ייחודי הנותן במה לזרמים השונים ולמגוון הדעות בקהילה. לצד הדיווח החדשותי השוטף, עוסק האתר בסיקור אירועים והתפתחויות בקהילה, מסייע לקדם עסקים מקומיים ודן בנושאים הנמצאים במוקד ההתעניינות של הקהילה, ובהם פיתוח התרבות היהודית – ישראלית המקומית וסכנת האנטישמיות והטרור מבית.