חדשות היום
Peerles 800×100
ELAL 800×100
S&P 800×100
Shlomo Artzi 800×100
Shlomo
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017
rally against nuclear deal with iran picture -6 CIFA

השאלה האירנית – ישראלית. מה המניע האירני?

המדובר בסך הכל בקרב על דעת הקהל האסלאמית. האירנים חיפשו ומצאו נקודה פסיכולוגית שיכולה להשפיע על דעת הקהל בעולם הערביאסלאמי וכבר עמדה במבחן במשך הרבה שנים.

אני מאמין, כי תוכן המאמר להלן העסיק לא מעט מאנשי הביטחון הישראלים, ועלה באופן זה או אחר במספר דיונים אסטראטגיים עלאודות שאלת המניע של אירן להתחמשות בנשק גרעיני. עלי להקדים ולהודות כי על פניו ומתחת לפניו אין לאירן שום סיבה להתקיף את ישראל ועוד בנשק גרעיני. לא נשקפת לאירן שום סכנה מכיוון ישראל, אין לה שום סיכסוך מדיניבטחוני איתנו גם אין לנו גבול משותף. אשר על כן שום מדינה הזויה או נורמלית לא תסכן את עצם קיומה בהרפתקה גרעינית נגד ישות שתגיב אם תותקף ותגיב בהתאם; היא תשמיד את אירן. קרוב לוודאי כי כל בר הגיון יחתום על הניתוח הזהמלבד כותב השורות. ההבדל ביני לבין להקת החותמים ברי ההגיון הוא שאני שאלתי את השאלה הנדרשת והם, ככל הנראה, לא.

השאלה העולה מאליה היא: ואם כן מדוע אירן מבקשת להתחמש בנשק גרעיני ולאיים בו על ישראל לעיני כל אומות העולם! כי הרי גם אומות העולם כולל האומה הערביתכולם יודעים כי אין לאירן שום סיבה ישירה או עקיפה לפתוח במלחמה נגדנו ועוד במלחמה גרעינית. הואיל וזה המצב השאלה הנדרשת היא מדוע עושה אירן מאמצים כבירים להצטייד בנשק גרעיני ולאיים בו על ישראל; זו השאלה העולה מאבסורדעל שאין כדוגמתו בהסטוריה האנושית: מדוע. בשביל לענות על האבסורד הזה נידרש לניתוח אסטראטגי עמוק ביותר.

רובנו יודעים, כי 80% מהעולם האסלאמי הוא סוני, 15% שיעי ו-5% הנותרים מהווים מספר זרמים עצמאיים שהתנתקו מהשיעה; קוראים להם "החורגים". כל איש שיעי שיתבקש להצביע על האויב שלו יודע לכוון את האצבע שלו אל עבר האויב המר והאכזריהלא הם 80% מהמוסלמים הסונים; זהו האויב הנוקשה של השיעים. כשמדברים על האויב הסוני בה' הידיעהלישראל אין מקום כבוד לידו; גם לשטן הגדול אין מקום.

כנ"ל בצד השני של המתרס, האויב האמיתי של הסונים הם השיעים דהיינו האיראנים והמובלעות שלהם, ואם ניתן לכל אחד מהאויבים את זכות הבחירה – את מי היית משמיד קודם: את השטן הגדול, הקטן, או את הסוני/השיעי, יענה לך מבלי להניד עפעף: כמובן את האויב הנצחי והמר שלי הוא הסוני/השיעי.

עד כאן הנתונים המוכרים ולניתוח שלהם מהזווית השיעית. השיעים וכאמור הם המיעוט באומה האסלמית, מולם ניצבת חומה של 85% מכלל המוסלמים שבעולם המבקשים את נפשם לשונו כמשמעו; את זאת האירנים יודעים באופן ברור. כלומר מבחינה מתמטית גרידא שאלת הכחדתה של האומה השיעית היא שאלה של זמן, יום יבוא והמיעוט הזה יושמד עלידי הרוב המוחלט של הסונה, ו/או במקרה הטוב יוטמע בחזרה אל חיק האומה הסונית הגדולה.

אנו עדים להתמודדות אירן עם האיום הסוני מדי יום ביומו, בעירק, בתימן, סוריה, לבנוןהאירנים נמצאים בלבנון ובסוריה לא בשביל להתמודד עם האויב הישראלי כי אם להתגונן מפני האיום הסוני עליהם עלידי הרחבת בסיס הפעילות הצבאית שלהם במזרח התיכון, וחתימת בריתות עם כל מי שרק מוכן ללכת איתם ואפילו שיבקש מחיר מופקע על בריתו וחתימתו; הם מוכנים לשלם אפילו בכניסה למלחמה לא להם; הם מוכנים לשלם בדם אדמומי עבור כל בסיס נוסף וברית מזדמנת, וזה מה שקורה הלכה למעשה בסוריה ובתימן ואף בלבנון; האירנים נלחמים ונהרגים שם במלחמה לא להם.

ובכל זאת האיראנים רואים בעשייתם זו כפיתרון טקטי זמני אך לא פיתרון אסטראטגי לאיום הסוני עליהם, כי בסופו של יום וכפי שציינתי העניין הוא מתמטי: 15 נגד 85 האחרון מנצח והפרסיםיודעים חשבון. וכאן אנו מגיעים לחשיבה האסטראטגית האירנית שהולכים עליה בכל הכוח ושמים בה את כל מבטחם ומאודם.

המדובר בסך הכל בקרב על דעת הקהל האסלאמית. האירנים חיפשו ומצאו נקודה פסיכולוגית שיכולה להשפיע על דעת הקהל בעולם הערביאסלאמי וכבר עמדה במבחן במשך הרבה שנים. המדובר ביישות הציונית שכל השליטים הערביים השתמשו בה על פני עשרות השנים בשביל "להרדים" באמצעותה את העם העני והמרוד שלהם, ולהשאירו תחת שליטה אבסולוטית מבלי שיתמרד או יפצה את פיו.

השאלה הפלסטינית והיהודים הציונים שגנבו מהעם הפלסטיני את אדמתו; זה החומר המרדים שהשתמשו בו השליטים הערביים, ואפילו השתתפו במלחמות נגד ישראל בשביל להציג מדי פעם לעמם קבלות מעשיות בשטחעד כמה חשובה השאלה הפלסטינית. כך עשה אסד האב, המלך חוסין, עבד אלנאצר ואפילו קדאפי וסדאם חוסין, כולם השתמשו בחומר המרדים הזה; סוג של סידור שהניב תוצאות ועמד במבחן התוצאה: העם נרדם לאחר כל מלחמה לכמה עשרות השנים.

גם האירנים קלטו את הטריק הזה וביקשו לעשות בו שימוש, ועוד איזה שימוש. המרחב שביקשו להפעיל בו את הטריק אף שליט ערבי לא חשב עליו; הם מתחו אותו עד לאינסוף והוא עבר אפילו את מרחב הדמיון.

האירנים שאלו את עצמם: מה עדיף לנו בטווח הארוךלהמשיך עד לאינסוף במלחמתנו בסונים שבסופה המתמטיקה תנצח, או ללכת עם כל הכוח על הרחבת תחום פעולת הסידור הפסיכולוגי עלאודות המדינה היהודית והאויב הציוני, כך שנקנה באמצעות הסידור הזה את לב כל ערבימוסלמי (סוני) בכל העולם.

שאלו וענו: העסק ראוי וכדאי וזו איפא התוכנית של הפרסים שלדמיונם אין גבול: הבה נשיג נשק גרעיני ונשמיד באמצעותו את האומה היהודית. מאידך ובו בזמן מודעים אנו כי גם חלק מהעם האיראני לבטח יושמדאך לא כל כולו, סביר כי יישארו מליונים והרבה מתוך 85 מליון האיראנים, וניתן להחיות דרכם את האומה השיעית. בחישוב רווח הפסדדווקא ההפסד האירני יקנה להם את שם השהידים של פאר האומה הגדולה והאצילה שהקריבה מליונים מאזרחיה עבור העם הערבי ועבור השאלה הפלסטינית.

האיש המולסמי המצוי יעמוד על ערך ההקרבה הזו ויעריך אותה עד כדי, לדידי האסטרטג האיראני, עד כדי לקבל עליו את עול הנהגת איראן ואומת אירן ודת אירן על ראשו. בחישוב מתמטי רווח מול הפסד, האסטרטג האירני מזהה ברשימת הרווחים שני דברים: הוא מזהה את חזרת עטרת האומה הפרסית ליושנה. היא תעמוד זקופה שוב בראש העולם הערבי העשיר, כאשר משאביו יופנו לחדש את בניין האומה הפרסית כפי שהיתה פעם, והדבר השני שאותו אסטרטג מזהה הוא הסרת עול האיום הסוני לעולם ולעולמיעד. מי יודע אולי אף יקומו במסע מהיר לשייוע הסונים, כדרך הצלבנים ואף האיסלמיסטים שביצעו מסעות מעין אלה עלפני ההסטוריה האנושית וגרפו הצלחות מרשימות; הדבר אינו בשמים. כן האיראנים מתכוונים להטיל פצצה גרעינית על ישראל כצעד אסטרטגי מחושב.

הערה: המאמר מבטא אך ורק את דעת הכותב, ואינו משקף עמדה של אתר CIJnews.

המאמרים מבטאים אך ורק את דעת הכותבים בלבד, אינם משקפים עמדה של אתר CIJnews שאינו נושא באחריות כלשהי לתוכנם, הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים ואין להסתמך עליהם כעיצה מקצועית מחייבת לצורך קבלת החלטות.

Buzaker 600×100
ELAL 600×100
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017

אודות אלברט שבות

אלברט שבות
הכותב הוא יהודי המתגורר כיום בפנמה. נולד בחלאב-סוריה, ממנה עלה לישראל בשנת 1980; בן 19 היה. חי בארץ כ-10 שנים במהלכן עשה שרות חובה ועבד כקופאי בבל"ל. לעיתים הוא נוטל עט, מתחבר אל עצמו ומעלה את חוויותיו על דף.