חדשות היום
Peerles 800×100
ELAL 800×100
S&P 800×100
Shlomo Artzi 800×100
Shlomo
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017
צילום: CIJnews
צילום: CIJnews

נשים עדיין מרוויחות פחות מגברים

דוח עדכני של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על שיעור התעסוקה ורמת השכר של נשים וגברים מעלה, כי למרות העליה במספר הנשים המעוסקות במשק שכרן מוסיף להיות נמוך בהשוואה לגברים.

על פי הדוח, מאז 1950 שיעור הנשים המועסקות שולש ל-77.8 אחוזים בשנת 2016. שיעור הגברים המועסקים ירד מ-94 אחוזים בשנת 1950 ל-85 אחוזים בשנת 2016.

בשנת 2016, נשים בגילאים 25 עד 54 שעברו במשרה מלאה הרוויחו שכר ממוצע של 26.69 דולר לשעה, ואילו גברים הרוויחו 30.35 דולר לשעה. על כל שעת עבודה הנשים הרוויחו 88 סנט בהשוואה לדולר שהרוויחו הגברים, נתון המשקף עליה של 13 סנט מאז אמצע שנות השמונים.

Buzaker 600×100
ELAL 600×100
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017

אודות מערכת CIJnews

מערכת CIJnews
אתר החדשות CIJnews פונה לקהילה הישראלית והיהודית בקנדה, והוא נועד לשמש קול עצמאי ייחודי הנותן במה לזרמים השונים ולמגוון הדעות בקהילה. לצד הדיווח החדשותי השוטף, עוסק האתר בסיקור אירועים והתפתחויות בקהילה, מסייע לקדם עסקים מקומיים ודן בנושאים הנמצאים במוקד ההתעניינות של הקהילה, ובהם פיתוח התרבות היהודית – ישראלית המקומית וסכנת האנטישמיות והטרור מבית.