חדשות היום
Peerles 800×100
ELAL 800×100
S&P 800×100
Shlomo Artzi 800×100
Shlomo
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017
צילום: CIJnews
צילום: CIJnews

שיעור האבטלה ירד ל-6.6 אחוזים

מספר המועסקים במשק עלה ב-15 אלף במהלך חודש פברואר ובשנים עשר החודשים האחרונים ב-288 אלף, כך מוסרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הדוח העיתי, מספר העובדים במשרה חלקית ירד בכ-90 אלף, שיעור התעסוקה עלה בקרב נשים בגילאים 25-54 וגברים מעל גיל 55, וקליטת עובדים דווחה בעיקר בתחומי המסחר, המנהל הציבורי והתחבורה.

בחתך פרובינציות, שיפור במצב התעסוקה נרשם בבריטיש קולומביה, ססקצ'וואן ומניטובה. באונטריו נוספו 53 אלף למעגל העבודה.

Buzaker 600×100
ELAL 600×100
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017

אודות מערכת CIJnews

מערכת CIJnews
אתר החדשות CIJnews פונה לקהילה הישראלית והיהודית בקנדה, והוא נועד לשמש קול עצמאי ייחודי הנותן במה לזרמים השונים ולמגוון הדעות בקהילה. לצד הדיווח החדשותי השוטף, עוסק האתר בסיקור אירועים והתפתחויות בקהילה, מסייע לקדם עסקים מקומיים ודן בנושאים הנמצאים במוקד ההתעניינות של הקהילה, ובהם פיתוח התרבות היהודית – ישראלית המקומית וסכנת האנטישמיות והטרור מבית.