חדשות היום
Peerles 800×100
ELAL 800×100
S&P 800×100
Shlomo Artzi 800×100
Shlomo
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017
  
צילום: CIJnews
צילום: CIJnews

הורים לתלמידים בצ'אט דורשים להקפיא סגירת בית הספר

הורים לתלמידים בבית הספר התיכון היהודי צ'אט בוואהן גיבשו הצעה חלופית לסגירת הקמפוס הצפוני ומיזוגו בקמפוס הדרומי ברחוב Wilmington.

במסגרת זו דורשים ההורים:

  • לעכב את סגירת בית הספר בשנה אחת לפחות.

  • להקים התאחדות הורים עבור הקמפוס הצפוני בהתאם לתקנון בית הספר על מנת שתשמש גורם קשר להנהלה ולקדם בין היתר את היעדים הבאים: גיוס כספים להפחתת שכר הלימוד, לצמצם עלויות תפעוליות ולהוציא לפועל תוכנית מעבר שתיושם בלוח זמנים מוסכם.

למידע נוסף ליחצו כאן וכאן.

Buzaker 600×100
ELAL 600×100
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017

אודות מערכת CIJnews

מערכת CIJnews
אתר החדשות CIJnews פונה לקהילה הישראלית והיהודית בקנדה, והוא נועד לשמש קול עצמאי ייחודי הנותן במה לזרמים השונים ולמגוון הדעות בקהילה. לצד הדיווח החדשותי השוטף, עוסק האתר בסיקור אירועים והתפתחויות בקהילה, מסייע לקדם עסקים מקומיים ודן בנושאים הנמצאים במוקד ההתעניינות של הקהילה, ובהם פיתוח התרבות היהודית – ישראלית המקומית וסכנת האנטישמיות והטרור מבית.