חדשות היום
Peerles 800×100
ELAL 800×100
S&P 800×100
Shlomo Artzi 800×100
Shlomo
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017
  
צילום: CIJnews
צילום: CIJnews

צלבי קרס באוניברסיטת יורק

מרכז ידידי שמעון ויזנטל בטורונטו דיווח, כי אחד השיעורים בבניין Victor Phillip Dahdaleh באוניברסיטת יורק בוטל (27.2.17) לאחר שבכיתה נמצאו צלבי קרס כתובים בגיר על הלוח.

הארגון ציין, כי אירוע דומה של ציור צלבי קרס התרחש באותה כיתה במהלך הסמסטר הקודם. למידע נוסף ליחצו כאן.

משטרת טורונטו קבעה בדוח לשנת 2015, קרוב לשליש מכלל פשעי השנאה מכוונים כלפי הקהילה היהודית.

Buzaker 600×100
ELAL 600×100
S&P 600×100
Israel Bond RRSP Jan 2017

אודות מערכת CIJnews

מערכת CIJnews
אתר החדשות CIJnews פונה לקהילה הישראלית והיהודית בקנדה, והוא נועד לשמש קול עצמאי ייחודי הנותן במה לזרמים השונים ולמגוון הדעות בקהילה. לצד הדיווח החדשותי השוטף, עוסק האתר בסיקור אירועים והתפתחויות בקהילה, מסייע לקדם עסקים מקומיים ודן בנושאים הנמצאים במוקד ההתעניינות של הקהילה, ובהם פיתוח התרבות היהודית – ישראלית המקומית וסכנת האנטישמיות והטרור מבית.